ABOUT

 

(Dutch)

Beeldbewerking geeft Eefje Meijer (Amsterdam) de vrijheid nieuwe interpretatiekaders te scheppen, ze is voortdurend op zoek naar een nieuw verhaal. Hiervoor maakt zij gebruik van al bestaand beeldmateriaal – bijvoorbeeld foto’s afkomstig uit familiealbums – maar zij gaat ook met haar camera op pad. Door elementen van deze foto’s uit hun realiteit te onttrekken, zijn zij niet langer veroordeeld tot een bepaalde plaats of tijd. Eefje Meijer gaat op zoek naar nieuwe composities waardoor een nieuwe werkelijkheid ontstaat. Niets is nog wat het was.(
English)

Image editing allows Eefje Meijer (Amsterdam) the freedom to create new frames of reference, she continuously looks for new stories. To this end, she uses existing material – for example family album photos – but she also set out with her camera. By withdrawing elements of these pictures from their reality they are no longer tied to a certain place or time. Eefje Meijer looks for new compositions, until a new reality emerges. Nothing is as it was.